Om företaget

Ekenäs Timber AB är ett kvalitetsinriktat och välrenommerat företag i trävarubranschen. Företaget består av en välinvesterad sågverksanläggning belägen i Ekenässjön med inriktning på vidareförädling inom byggkonstruktion, exaktkapning samt hyvling.

Ekenäs Timber satsar målmedvetet på hög kundanpassning med hög kvalitet på trävarorna. Omsättningen uppgår till ca 60 Mkr varav exportandelen är f n. 75 %. Exportmarknaden består av bl.a. Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike samt England och Irland.

Sågverket består av reducerbandsåg AKE med automatkantverk, kombiverk 82 fack med maskinsortering, 4 st kammartorkar samt klyv- och hyvlingslinje. Antalet anställda är 6 personer med gedigen kunskap och känsla för trä.