Biobränsle

IMG_4692-300x225Alla tjänar på att fossila bränslen ersätts med briobränslen. Framtidens klimat är en fråga som kräver att alla samverkar. Att använda biobränsle är ett sätt att ta det gemensamma ansvaret för framtiden. När vi använder biobränsle frigörs solenergi utan att naturen belastas med nya tillskott av koldioxid och svavel.

Hos oss på Ekenäs Timber AB kommer biobränslena direkt från skogen eller via vår specialanpassade terminal. Fördelen med vår terminal är att vi kan lagra bränslen under den varma årstiden för att kunna leverera när kundernas behov är som störst.

Vi på Ekenäs Timber AB tror på framtiden och känner att biobränsle kommer att spela en allt större roll i samhället. Så därför satsar vi på det, så vi har alltid ett stort behöv av biobränsle

Så välkommen att kontakta vår inköpare så får du veta mer.