Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för

Ekenäs Timber AB

Vi skall genom rationell tillverkning, marknadsföring och distribution göra våra produkter värdefulla för våra kunder.

Thomas Markusson

Verkställande Direktör